Odjel za ekonomiju

ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2023/24

 

I. SEMESTAR:

 1. Ekonomija
 2. Informatika
 3. Marketing
 4. Poslovno komuniciranje
 5. Poslovni engleski jezik B1.1.

 

II. SEMESTAR:

 1. Financijska matematika
 2. Mikroekonomija
 3. Kvantitativne metode
 4. Menadžerske vještine
 5. Poslovni engleski jezik B1.2.

 

III. SEMESTAR:

 1. Računovodstvo
 2. Menadžment
 3. Statistika
 4. Ekonomika poduzeća
 5. Zaštita okoliša
 6. Poslovni engleski jezik B1.3

 

IV. SEMESTAR:

 1. Financijski menadžment
 2. Marketing menadžment
 3. Makroekonomija
 4. Menadžment u sportu i e-sportu
 5. Poduzetništvo
 6. Poslovni engleski jezik B1.4

V. SEMESTAR:

 1. Menadžersko računovodstvo
 2. Menadžment ljudskih resursa
 3. Poslovna organizacija
 4. Poslovno pregovaranje
 5. Business Inteligence

VI. SEMESTAR:

 1. Kontroling
 2. Poslovna informatika
 3. Završni ispit
 4. Revizija
 5. Financijska tržišta i institucije
 6. Menadžment kvalitete