Odjel za ekonomiju 

Uprava , stručno vijeće i radna tijela Odjela za ekonomiju

 Pročelnik odjela
Telefon email
doc. dr. sc. Jurica Bosna 023/400-402  jbosna@unizd.hr
 Zamjenica pročelnika odjela
Telefon email
izv. prof. dr. sc. Sonja Brlečić Valčić 023/400-402 sbrlecicv@unizd.hr
 Tajnica odjela
Telefon email
Emilija Stura, mag. admin. publ. 023/400-401 estura@unizd.hr