Odjel za ekonomiju 

Uprava , stručno vijeće i radna tijela Odjela za ekonomiju

 Pročelnica odjela
Telefon email
izv. prof. dr. sc. Anita Peša 023/400-402  apesa@unizd.hr
 Zamjenik pročelnice odjela
Telefon email
izv. prof. dr. sc. Berislav Bolfek 023/400-402  bbolfek@unizd.hr
 Tajnica odjela
Telefon email
Tea Sikirić, mag. oec. 023/400-401 tradil@unizd.hr