Odjel za ekonomiju
  • Jazz ekonomija društvenog povrata: Istraživanje poslovnih modela za ekonomiju kvalitete života - JEDEP

           Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru, Istraživački projekti, IP-UNIZD-2023-01

           Trajanje projekta: 01. listopada 2023. - 30. rujna 2025.

           Više o projektu

  • Makroekonomska očekivanja i prilagodbe sustava RH prema Bankovnoj uniji i Eurozoni (NUDGEU)

           Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru, Istraživački projekti, IP-UNIZD-2021-01

           Trajanje projekta: 01. rujna 2021. - 31. kolovoza 2023.

           Više o projektu 

 

  • Mladi i ekonomija iskustva - nova paradigma i inovativni poslovni modeli (MLADCI)

           Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru, Istraživački projekti, IP-UNIZD-2021-02

           Trajanje projekta: 01. rujna 2021. - 31. kolovoza 2023.

           Više o projektu

           Izvješće o projektu

 

  • Izazovi financijske integracije i stabilnosti u EU/ Challenges of Financial Integration and Stability in the EU

Odluka Stručnog vijeća Odjela o pokretanju znanstvenog projekta.

Više o projektu.

 

  • Informacijska moć, novi mediji i CRM u globalnom marketingu

Odluka Stručnog vijeća Odjela o pokretanju znanstvenog projekta.

Više o projektu.