Odjel za ekonomiju
  • Izazovi financijske integracije i stabilnosti u EU/ Challenges of Financial Integration and Stability in the EU

Odluka Stručnog vijeća Odjela o pokretanju znanstvenog projekta.

Više o projektu.

 

  • Informacijska moć, novi mediji i CRM u globalnom marketingu

Odluka Stručnog vijeća Odjela o pokretanju znanstvenog projekta.

Više o projektu.