Odjel za ekonomiju

Obrana diplomskog rada

Student Frane Stamać dana 20. rujna 2021. u 11:30h brani svoj diplomski rad pod nazivom: " Učinci primjene računalstva u oblacima s obzirom na veličinu poduzeća" pred povjerenstvom : prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović, predsjednik, doc. dr. sc. Ante Panjkota-mentor i doc. dr. sc. Jurica Bosna-član.