Odjel za ekonomiju

Upisi u višu godinu studija

Poštovani studenti,

Upis u višu godinu putem Studomata počinje 27. rujna 2021. i traje do 11. listopada 2021.

Studenti koji nisu skupili 45 ECTS-a u tekućoj akademskoj godini, ili 75 ECTS-a iz tekuće i više godine studija (parcijale) popunjavaju list za parcijalu koji Vam prilažemo ovdje. List za parcijalu

Molimo Vas da čitko popunite predmete po semestrima koje ste položili/ niste položite te predmete koje želite upisati sa više godine studija.

Predaja popunjenih parcijala bit će moguća do 15. listopada (uključivo s 15.) u elektroničkom ( na mbahnik@unizd.hr) ili fizičkom obliku ( u tajništvu, svaki dan do 16h).

Nakon navedenog roka, vijeće će odlučiti o upisu predmeta o čemu ćemo Vas obavijestiti putem maila.