Odjel za ekonomiju

Razredbeni postupak-Jesenski rok-redoviti studij

Prijave za razredbeni (prijemni) ispit primaju se online od 01. do 03. rujna 2021. te će online obrasci za prijavu biti dostupni od 01. rujna - link

Pristupnici trebaju u obrascu učitati (uploadati) sljedeće dokumente:

  1. domovnicu
  2. rodni list
  3. svjedodžbu o završnom ispitu ili o položenoj državnoj maturi
  4. svjedodžbe od 1. do 4. razreda srednje škole

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva trebaju učitati i potvrdu iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH kojom dokazuju da su pripadnici iste.