Odjel za ekonomiju

Obrana diplomskog rada

Dana 2. lipnja 2021. u 9h  student Lovre Radovčić brani svoj diplomski rad pod naslovom "Prednosti ulaska Hrvatske u EU za malo i srednje poduzetništvo" pred povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr.sc. Berislav Bolfek, predsjednik povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Anita Peša, mentorica i izv. prof. dr. sc. Ivica Zdrilić, član