Odjel za ekonomiju

Obavijest o početku nastave i prijemu studenata prve godine preddiplomskog studija

Prijem studenata prve godine preddiplomskog studija održat će se 5. listopada 2020.  Prezime A do L u 11 sati,  prezime K do ž u 12 sati. dvorana 8, Splitska 1, Zadar. 

Nastava za studente preddiplomskih studija počinje utorak, 6. listopada 2020. godine. 

Nastava za studente 1. godine diplomskog studija počinje u ponedjeljak, 12. listopada 2020.

Nastava za studente 2. godine diplomskog studija počinje u utorak, 6. listopada 2020.

Nastava na izbornim kolegijima počinje u pravilu tjedan dana nakon početka nastave obveznih kolegija.

Raspored predavanja dostupan je pod rubrikom raspored.