Odjel za ekonomiju

DAN OTVORENIH VRATA ODJELA ZA EKONOMIJU

Pozivaju se svi zainteresirani učenici da prisustvuju Danu otvorenih vrata Odjela za Ekonomiju Sveučilišta u Zadru koji će se održati 29.01.2018. na Odjelu za ekonomiju (Splitska 1). Posjetitelji će od asistenata Odjela u vremenu od 10:00 do 16:00 sati moći saznati sve informacije o pojedinim studijskim programima, uvjetima upisa te ostalim informacijama važnim za studiranje pri čemu će se s početkom u 12:00 sati (dv. 5) održati i sama prezentacija o Odjelu za ekonomiju, studijskim programima, uvjetima upisa i ostalim važnim informacijama za studiranje.

Brošura: 2018./2019.