Odjel za ekonomiju

3.upisni krug na preddiplomski izvanredni studij Menadžmenta putem razredbenog postupka

Otvorene su prijave za 3. rok natječaja za upis u prvu godinu izvanrednog studija Menadžmenta putem razredbenog postupka,(uvjet je položena državna matura). Prijave se predaju se u tajništvu Odjela za ekonomiju (putem e-maila mbahnik@unizd.hr) do 30. rujna 2021. Nakon prijava i objave rang liste kandidati koji su ostvarili pravo upisa šalju e-mailom navedenu dokumentaciju.

Dokumentacija za upis:

  1. Domovnica ili drugi dokaz o državljanstvu - može biti starija od 6 mjeseci i iz sustava E- građani
  2. Rodni list - može biti stariji od 6 mjeseci i iz sustava E- građani
  3. Svjedodžba o položenoj maturi
  4. Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
  5. Potvrda o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice
  6. 250,00 kn za troškove upisnine i studentske iskaznice (uplatnice preuzeti u tajništvu)
  7. 7.600,00 kn za trošak školarine (plativo u dvije rate, uplatnice preuzeti u tajništvu)