Odjel za ekonomiju

Obrana diplomskog rada

Student Manolo Jure Birkić brani diplomski rad pod naslovom Interrg program HR-BA-ME u funkciji razvoja poduzetništva dana 5. svibnja 2021. godinu u 14h pred povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivica Zdrilić- predsjednik povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Mladen Rajko mentor i doc. dr. sc. Jurica Bosna,član.