Odjel za ekonomiju

Studijski programi

Odjel izvodi sveučilišne prijediplomske i diplomske studije u znanstvenom polju ekonomije, za stjecanje stručnog naziva prvostupnik ekonomije i magistar ekonomije. Prijediplomski i diplomski studiji ustrojavaju se i izvode kao redoviti ili izvanredni studiji prema nastavnom planu i studijskom programu.

Studijski program prijediplomskog i diplomskog studija menadžmenta stalno se usklađuje s najnovijim spoznajama u obrazovanju menadžera, u skladu s preporukama međunarodnih stručnih tijela i akreditacijskih agencija (ACBSP, ECBE), a temelji se na studijskom programu jedne od najboljih svjetskih škola Menadžmenta - MIT, Sloan School of Management.

Prijediplomski sveučilišni studij Menadžmenta

Naziv studija:

Prijediplomski sveučilišni studij Menadžmenta

Trajanje studija:

6 semestara

Ukupan broj ECTS bodova:

180

Kompetencije koje se stječu po završetku studija:

Prijediplomski studij Menadžmenta osigurava stjecanje temeljne menadžerske kompetencije: planiranja, organiziranja, kadroviranja, vođenja i kontroliranja na razini srednjeg (taktičkog) menadžmenta. Osim stjecanja menadžerskih kompetencija, s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja prvostupnika menadžmenta na drugim poslovima za koje se traže kompetencije poslovne ekonomije, studijski program menadžmenta na prijediplomskoj razini sadrži i studijske kolegije poslovne ekonomije, čime je omogućeno prvostupnicima menadžmenta uspješan rad i na drugim ekonomskim poslovima (financijsko-računovodstvenim, marketinškim, plansko-analitičkim, poslovno-administrativnim i sigurnosnim). Stjecanje temeljnih menadžerskih kompetencija osigurano je ishodima učenja kolegija koji zajedno donose 66 ECTS-a (ukupno 76 s izbornim kolegijima iz struke) od čega je 85 % na 6. razini ishoda učenja prema europskom i hrvatskom kvalifikacijskom okviru. 

Uvjeti prijave:

Završena četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj; srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu koje je ekvivalentno srednjoškolskom četverogodišnjem obrazovanju u RH; završen neki drugi prijediplomski studij u RH.

Uvjeti upisa:

Vrednovanje ocjena iz srednje škole: 40%,

Vrednovanje ocjena s državne mature: 20% Hrvatski jezik B razine, 20% Matematika B razine, 20% Strani jezik B razine

Završni ispiti (ako postoje):

Prijediplomski studij Menadžmenta završava se polaganjem završnog ispita kojeg student polaže u šestom semestru studija nakon položenih svih ispita.

Dodijeljena kvalifikacija:

Stručni naziv kojeg polaznik stječe polaskom prijediplomskog studija je baccalaureus ekonomije.

Upisna kvota:

54 redovna studenta i 56 izvanredna studenta

 

Diplomski sveučilišni studij Menadžmenta

Naziv studija:

Diplomski sveučilišni studij Menadžmenta

Trajanje studija:

4 semestra

Ukupan broj ECTS bodova:

120

Kompetencije koje se stječu po završetku studija:

Diplomski studij Menadžmenta osigurava stjecanje naprednih menadžerskih kompetencije: planiranja, organiziranja, kadroviranja, vođenja i kontroliranja na razini višeg menadžmenta kroz kolegije Primijenjena mikroekonomija, Strateški menadžment, Kompenzacijski menadžment, Operacijski menadžment, Menadžment projekata, Menadžment rizika, Međunarodno poslovanje, Upravljanje markom i Organizacija proizvodnje (većinom na 8. razini ishoda učenja prema EHKO). Kompetencije za sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima i nastavak obrazovanja na doktorskom studiju osigurane su kroz kolegije: Metode istraživanja na 8. razini ishoda učenja prema europskom i hrvatskom kvalifikacijskom okviru. 

Uvjeti prijave:

Završen prijediplomski studij Menadžmenta Sveučilišta u Zadru i studenti drugih visokih učilišta koji su završili srodni prijediplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnici) iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, završetkom kojeg se stječe 180 ECTS bodova.

Završni ispiti (ako postoje):

Diplomski studij Menadžmenta završava se obranom diplomskog rada kojeg student brani u četvrtom semestru studija nakon položenih svih ispita.

Dodijeljena kvalifikacija:

Stručni naziv kojeg polaznik stječe polaskom diplomskog studija je magistar ekonomije.

Upisna kvota:

32 redovna studenta i 32 izvanredna studenta