Odjel za ekonomiju

I. SEMESTAR:

 1. Ekonomija
 2. Informatika
 3. Marketing
 4. Poslovno komuniciranje
 5. Engleski jezik struke I

II. SEMESTAR:

 1. Mikroekonomija
 2. Kvantitativne metode
 3. Nacionalna ekonomija Hrvatske
 4. Menadžerske vještine
 5. Engleski jezik struke II

III. SEMESTAR:

 1. Računovodstvo
 2. Menadžment
 3. Statistika
 4. Ekonomika poduzeća
 5. Zaštita okoliša

IV. SEMESTAR:

 1. Financijski menadsžment
 2. Marketing menadžment
 3. Makroekonomija
 4. Poslovno komuniciranje
 5. Poduzetništvo

V. SEMESTAR:

 1. Menadžersko računovodstvo
 2. Menadžment ljudskih resursa
 3. Poslovna organizacija
 4. Menadžment kvalitete
 5. Business Intelligence

VI. SEMESTAR:

 1. Kontroling
 2. Poslovna informatika
 3. Završni ispit
 4. Poslovno pregovaranje
 5. Revizija