Odjel za ekonomiju

Upute za prijavu upisa na Diplomski studij Menadžmenta putem razredbenog postupka

Molimo sve zainteresirane kandidate za upis na Diplomski studij Menadžmenta, a koji se nisu prijavili u NISpDS (https://diplomski.studij.hr) ili nisu upotpunili prijavu u tom sustavu, odnosno koji su prethodno poslali zamlbe Stručnom vijeću Odjela za ekonomiju za upis na diplomski studij, da izvrše formalnu prijavu prema uputi danoj na stranici Sveučilišta. Uputi možete pristupiti putem linka https://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_dds/diplomski/2022_23/Razredbeni%20postupak%20za%20upis%20u%20prvu%20godinu%20diplomskih%20studija%202022_-23_.pdf?ver=UcWypxV4Z5pwC8vCA-0DJA%3d%3d Prijavnica za jednopredmetni diplomski studij je dostupna ovdje https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-na-sveuciliste/diplomski/2022-23/upisi-u-prvu-godinu 

Rok za dostavu ispunjene prijavnice i pripadajućih dokumenata na mail tajnice Odjela za ekonomiju tradil@unizd.hr je 13.10.2022.