Odjel za ekonomiju

Upisi na diplomski studij -2. upisni krug

Upisi na diplomski studij -2. upisni krug

Upis na diplomski studij Menadžmenta (2. upis krug) vršit će se 10. i 11. listopada od 9-12 sati u tajništvu Odjela za ekonomiju.

Dokumentacija:

  1. Diplomu ili potvrdu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju
  2. Dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena
  3. Rodni list
  4. Domovnica ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu
  5. Potvrda o prebivalištu ili preslik osobne
  6. Jedna fotografija
  7. Dokaz o uplati troškova upisa i osiguranja te za izradu studentske iskaznice (ixica)/-e-indeksa u iznosu 250,00 kn
  8. Dokaz o uplati školarine za zimski semestar studija  (školarinu plaćaju svi izvanredni studenti bez obzira koji put upisuju 1. godinu studija, kao i redoviti studenti koji drugi, treći..put upisuju 1. godinu redovitog diplomskog studija