Odjel za ekonomiju

Upis u prvu godinu preddiplomskog studija menadžmenta - Upute za plaćanje i dokumenti za upis!

Upisi pristupnika u prvu godinu redovitog i izvanrednog preddiplomskog studija Menadžmenta koji su u ljetnom roku ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote obavljat će se do 22. do 28. srpnja 2015. god., radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati u tajništvu Odjela za ekonomiju (Zadar, Splitska 1).

Obveze uplata za redovite i izvanredne studente nalaze se u tablici.

Uplate navedene u tablicama uplaćuju se NA IBAN SVEUČILIŠTA:  HR53 2330 0031 1001 6324 3

Tablica 1 . Obveze uplata za  redovite studente 1. godine preddiplomskog  studija menadžmenta

Opis plaćanja

Poziv na broj

Iznos troška

Trošak upisa semestra

00 11906-OIB studenta

100,00 kuna

Trošak ixice

00 11906-OIB studenta

50,00 kuna

Trošak indeksa

00 11913-OIB studenta

120,00 kuna

Tablica 2 . Obveze uplata za izvanredne studente 1. godine preddiplomskog studija menadžmenta

Opis plaćanja

Poziv na broj

Iznos troška

Školarina za semestar

00 13302-OIB

2.750,00 kuna

Trošak upisa  semestra

00 11906-OIB

100,00 kuna

Trošak ixice

00 11906-OIB

50,00 kuna

Trošak indeksa

00 11913-OIB

120,00 kuna

Dokumentacija za upis:

 1. domovnica ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu
 2. rodni list
 3. svjedodžba o položenoj državnoj maturi (učenici koji su 2010.,2011., 2012., 2013., 2014. ili 2015. završili gimnaziju)
 4. potvrda o položenom ispitu iz izbornog predmeta (učenici koji su 2010.,2011., 2012., 2013., 2014. ili 2015. završili gimnaziju)
 5. svjedodžba o završnom ispitu i potvrdu o položenim ispitima obveznoga i izbornoga dijela državne mature (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. ili 2015. završili strukovne škole)
 6. svjedodžba o završnom ispitu (učenici koji su završili srednje obrazovanje prije 2010., a nisu polagali državnu maturu)
 7. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
 8. dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn
 9. dvije fotografije (4x6 cm)
 10. potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 11. dokaz o uplati troškova upisa i osiguranja za zimski semestar studija te za izradu studentske iskaznice (x-ica) u iznosu 150,00 kn