Odjel za ekonomiju

Upis u prvu godinu preddiplomskog studija menadžmenta_razredbeni postupak Odjela_jesenski rok!

Na temelju rezultata razredbenog postupka koji provodi Odjel za ekonomiju, za upis studenata u 1. godinu preddiplomskog studija menadžmenta, za jesenski upisni rok preostala su:

4 slobodna mjesta za izvanredni studij,

2 slobodna mjesta za izvanredni studij, za studente starije od 25 godina,

2 slobodna mjesta za redoviti studij, za studente starije od 25 godina.

Prijave pristupnika zaprimat će se u tajništvu Odjela za ekonomiju (Zadar, Splitska 1) od 01. do 04. rujna 2015. godine od 09 do 12 sati i od 13 do 15 sati.

Dokumentacija za prijavu:

  1. Obrazac prijava za studij  (objavljeni na http://www.unizd.hr/UpisinaSveu%C4%8Dili%C5%A1te/Preddiplomski/201516/Upisiuprvugodinu/tabid/6551/language/hr-HR/Default.aspx)
  2. Domovnica ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu
  3. Rodni list
  4. Svjedodžba o završnom ispitu
  5. Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
  6. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna (troškvi razredbenog postupka uplaćuju se na IBAN Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3 uz navođenje opisa plaćanja "troškovi razredbenog postupka" model HR00, poziv na broj 11919 - OIB pristupnika).