Odjel za ekonomiju

Upis u 1. godinu izvanrednog preddiplomskog studija u akad. god. 2016./2017._III rok!

Za upis u prvu godinu izvanrednog studija Menadžmenta u akad. god. 2016./2017., preko razredbenog postupka Odjela, u III. upisnom roku ostalo je 5 slobodnih mjesta za hrvatske državljanje i 2 slobodna mjesta za strane državljane.

Prijave će se zaprimati u tajništvu Odjela za ekonomiju (Splitska 1, Zadar) od 11.10.2016. do 14.10.2016. god. od 9 do 12 i od 13 do 15 sati.

Uz prijavu na razredbeni postupak, treba priložiti:

1. domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu,

2. rodni list (hrvatski državljani),

3. svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Zagreb,Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu,

4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za prijavljeni studij u iznosu 200,00 kn (uplatnica se preuzima u tajništvu Odjela za ekonomiju).

Rang lista pristupnika za izvanredni studij objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Odjela za ekonomiju.

Upisi u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija menadžmenta u III. upisnom roku obavljat će se od konačnosti rang liste do 21. 10. 2016. god.
radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati, u tajništvu Odjela za ekonomiju (Zadar, Splitska 1).