Odjel za ekonomiju

Rezultati razredbenog postupka - konačna lista

Rezultati razredbenog postupka - konačna lista

 

Privremena lista za upis na izvanredni preddiplomski studij Menadžmenta putem razredbenog postupka.

Konačna rang lista za upis na izvanredni preddiplomski studij Menadžmenta putem razredbenog postupka.

Dokumentacija za upis:

  1. Domovnica ili drugi dokaz o državljanstvu - može biti starija od 6 mjeseci i iz sustava E- građani
  2. Rodni list - može biti stariji od 6 mjeseci i iz sustava E- građani
  3. Svjedodžba o položenoj maturi
  4. Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
  5. Jedna fotografija (4x6 cm)
  6. Potvrda o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice
  7. 250,00 kn za troškove upisnine i studentske iskaznice (uplatnice preuzeti u tajništvu)
  8. 7.600,00 kn za trošak školarine (plativo u dvije rate, uplatnice preuzeti u tajništvu)

Upisi će se vršiti 1., 2. i 3. listopada 2019. od 9-12 i od 13 do 15 sati.