Odjel za ekonomiju

Prijem studenata 1. godine preddiplomskog studija!

U ponedjeljak 5. listopada 2015. godine održat će se prijem studenata 1. godine preddiplomskih studija na Sveučilištu u Zadru.

Studente će prvo pozdraviti rektorica Sveučilišta, prof. dr. sc. Dijana Vican u Svečanoj dvorani, a nakon  toga je predviđeno primanje studenata na matičnom odjelu.

Raspored je sljedeći:

- 9:00 sati, Svečana dvorana (sveučilišna zgrada na rivi) - rektorica prima studente 1. godine jednopredmetnih preddiplomskih studija

- 10:45 sati, zgrada na Višnjiku (Splitska 1) - pročelnica Odjela za ekonomiju izv. prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović sa nastavnicima Odjela prima studente 1. godine sveučilišnog preddiplomskog studija menadžmenta.