Odjel za ekonomiju

PRIJAVE_Diplomski studij _2018./2019.

PRIJAVE_Diplomski studij  _2018./2019.

Natječaj za upis redovitog i izvanrednog diplomskog studija Menadžmenta u akad. god. 2018./2019.:

Odluka za upis / Natječaj / Odluka o školarini / Više o upisima

Prijava putem NISpDs sustava.

Više o prijavama.


Studenti koji su završili isti ili srodni stručni studij te drugi sveučilišni studij  mogu predati zamolbe za upis diplomskog studija Menadžmenta. Odluku o prihvaćanju /neprihvaćanju donijet će Stručno vijeće Odjela nakon završetka prijava (30. rujna 2018). Zamolbe se predaju u tajništvu Odjela za ekonomiju (Splitska 1, 23 000 Zadar). Prijava putem linka je obvezna za sve.