Odjel za ekonomiju

Početak predavanja i upisi u zimski semestar akad.god. 2017./2018.

Početak predavanja i upisi u zimski semestar akad.god. 2017./2018.

Početak predavanja u zimskom sem. akad. god. 2017./2018. odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

 • Preddiplomski studij:
  • 1. godina: 2. listopada 2017. - prijem studenata, 3. listopada 2017. - početak predavanja
  • 2. godina: 3. listopada 2017.
  • 3. godina: 3. listopada 2017.
 • Diplomski studij:
  • 1. godina: 16. listopada 2017.
  • 2. godina: 3. listopada 2017.

Obavijest o upisima u zimski semestar akad. god. 2017./2018.

Kalendar nastavnih aktivnosti u akad. god. 2017./2018.