Odjel za ekonomiju

OKRUGLI STOL STUDENATA ODJELA ZA EKONOMIJU: Pozitivni i negativni aspekti uvođenja EUR-a u Republici Hrvatskoj

U sklopu obilježavanja 20. obljetnice osnutka obnovljenog Sveučilišta u Zadru na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, Splitska 1, u utorak, 22. ožujka u 13:00 sati, održan je okrugli stol studenata preddiplomskog i diplomskog studija Menadžmenta u okviru sveučilišnog projekta „Makroekonomska očekivanja i prilagodbe Republike Hrvatske na putu prema Eurozoni i bankovnoj uniji (NUDGEU) (2021-2023). Tema okruglog stola preispituje pozitivne i negativne aspekte uvođenja valute EUR-a u Republici Hrvatskoj. Temu su moderirale diplomantice Odjela za ekonomiju Gloria Grbić, Antonija Buturić, Lucija Dević i Josipa Lukić koje su predstavile afirmativne i negacijske učinke na temelju iskustava drugih zemalja članica EU koje su ranije uvele EUR. U raspravi koja se razvila nakon izlaganja sudjelovali su studenti i profesori diplomskog studija Menadžmenta Odjela za ekonomiju. Ovom raspravom Odjel za ekonomiju pridonio je informiranosti studenata i šire zajednice o važnoj i aktualnoj temi uključenja Hrvatske u europsku monetarnu uniju