Odjel za ekonomiju

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

Student Antonio Knežević brani svoj diplomski rad pod nazivom " Upravljanje logističkom mrežom na primjeru automobilske industrije" u petak 30. travnja 2021. u 11:00h u učionici 8 na Odjelu za ekonomiju pred povjerenstvom : izv. prof. dr. sc. Anita Peša, predsjednik povjerenstva,  izv. prof. dr. sc.Berislav Bolfek, mentor, ,  prof. dr. sc. Tonći Lazibat, član

Studentica Kristina Kapitanović Bašić brani svoj diplomski rad pod nazivom " Uloga i važnost nafte i organizacije OPEC u međunarodnoj trgovini" u petak 30. travnja 2021. u 11:00h u učionici 8 na Odjelu za ekonomiju pred povjerenstvom : izv. prof. dr. sc. Anita Peša, predsjednik povjerenstva,  prof. dr. sc. Tonći Lazibat, mentor, izv. prof. dr. sc.Berislav Bolfek, član.