Odjel za ekonomiju

Natječaj drugi upisni rok_izvanredni diplomski studij menadžmenta!

Prijave na Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednog sveučilišnog jednopredmetnog diplomskog studija menadžmenta u II. (jesenskom) roku akad.god. 2014./2015. zaprimaju se u tajništvu Odjela za ekonomiju (Splitska 1, zgrada na Višnjiku) od 27. do 30. listopada 2014., od 09.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00 sati.