Odjel za ekonomiju

Nastupno predavanje dr. sc. Ivica Zdrilić!

U utorak 02. lipnja 2015. godine s početkom u 12.00 sati dr. sc. Ivica Zdrilić, u postupku izbora za nastavnika u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta održat će nastupno predavanje "Uloga HNB-a u platnom prometu i trezorskom poslovanju", pred Povjerenstvom u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović, predsjednica,

doc. dr. sc. Berislav Bolfek, član,

doc. dr. sc. Mladen Rajko, član.