Odjel za ekonomiju

Međunarodni webinar: "Circularity Challenge: Sustainability and Responsibility towards the European Green Deal" 🌍

Sutra, 22. svibnja, u 13:00 sati održat će se hibridni međunarodni webinar na temu "Circularity Challenge: Sustainability and Responsibility towards the European Green Deal". Webinar će se održati putem Microsoft Teams platforme i bit će podijeljen u tri sesije. U webinaru će biti sudionici s Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, Hrvatska, te s Fakulteta za turizam i poslovnu logistiku Goce Delcev University, Stip, Sjeverna Makedonija. Na webinaru će sudjelovati i studenti i profesori.

 

Content