Odjel za ekonomiju

Konačno izvješće uspješno provedenog projekta - Mladi i ekonomija iskustva – nova paradigma i inovativni poslovni modeli - MLADCI

Poštovani,

uspješno je završen projekt Odjela za ekonomiju Mladi i ekonomija iskustva – nova paradigma i inovativni poslovni modeli - MLADCI voditeljice projekta Prof. dr. sc. Aleksandre Krajnović.

Ovdje možete pronaći Izvješće. /Portals/4/Konacno%20izvjesce-projekt%20MLADCI_za%20objavu_korigirano.pdf

Content