Odjel za ekonomiju

Konačne rang liste za upis na diplomski studij_2. rok

Konačne rang liste za upis na diplomski studij_2. rok

N A T J E Č A J za upis studenata u prvu godinu redovitog i izvanrednog jednopredmetnog  diplomskog sveučilišnog studija Menadžmenta možete pogledati ovdje.

Prijaviti se možete u tajništvu Odjela prema uputama iz Natječaja.

Konačna rang lista za upis na redoviti studij Menadžmenta.

Konačna rang lista za upis izvanrednog diplomskog studija Menadžmenta.

Upisi: 18.-20. listopada 2017., u tajništvu Odjela od 9-12 sati.

Dokumentacija potrebna za upis:

a) svjedodžba o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju navedenom u općim odredbama natječaja;
b) dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena;
c) rodni list (može biti ispis iz sustava e- Građani);
d) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (može biti ispis iz sustava e- Građani);
e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice;
f) dvije fotografije (4x6 cm),
g) dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn,
h) dokaz o uplati troškova upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ica) za zimski semestar studija u iznosu 150,00 kn (bez izrade x-ice 100,00 kn),
j) dokaz o uplati školarine za zimski semestar studija (školarinu plaćaju svi izvanredni studenti bez obzira koji put upisuju prvu godinu studija, kao i redoviti studenti koji drugi, treći ili n-ti put upisuju prvu godinu redovitog diplomskog studija).

Uplatnice možete preuzeti u tajništvu Odjela.