Odjel za ekonomiju

Konačna rang lista / Natječaj za upis izvanrednog preddiplomskog studija Menadžmenta (3. upisni krug)

Konačna rang lista / Natječaj za upis izvanrednog preddiplomskog studija Menadžmenta (3. upisni krug)

Konačna rang lista.

Upisi: od objave konačne rang liste do 27. listopada 2017.


Dokumentacija za upis:

Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog bilježnika) te priložiti izvorne dokumente:

a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu,

b) rodni list (hrvatski državljani),

c) svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013. ili 2014. i 2015. završili gimnaziju),

d) potvrdu o položenom ispitu iz izbornog predmeta (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. ili 2015. završili gimnaziju),

e) svjedodžbu o završnom ispitu / radu i potvrdu o položenim ispitima obveznoga i izbornoga dijela državne mature (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. ili 2015. završili strukovne škole),

f) svjedodžbu o završnom ispitu / radu (učenici koji su završili srednje obrazovanje prije 2010., a nisu polagali državnu maturu),

g) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju,

h) dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn (student dobiva svoj indeks pri upisu),

i) dvije fotografije (4x6 cm),

j) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (hrvatski državljani),

k) dokaz o uplati troškova upisa i osiguranja za zimski semestar studija te za izradu studentske iskaznice (x-ica) u iznosu 150,00 kn (bez izrade x-ice ukoliko je već posjeduje 100,00 kn),

l) dokaz o uplati troškova troška indeksa u iznosu 120,00 kn.

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Odjel za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Zagreb, Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu.

PRISTUPNICI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU - uplaćuju školarinu za zimski semestar akad. god. 2017./2018. u iznosu od 2.750,00 kuna uz obvezu uplate druge rate u istom iznosu (2.750,00 kuna) najkasnije do upisa u ljetni semestar akad. god. 2017./2018.

Uplatnice se uzimaju u tajništvu Odjela za ekonomiju.


Raspisan je natječaj za upis 10 studenata u prvu godinu izvanrednog  sveučilišnog preddiplomskog studija Menadžmenta na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2017./2018.

Školarina iznosi 5.500,00 kn godišnje uz moguće plaćanje 50% pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu u ljetni semestar (2.750,00 kn po semestru). 

Prijave na natječaj predaju se zaključno sa 23.10.2017. osobno ili se šalju poštom na adresu: 

     Odjel za ekonomiju (tajništvo) 

     Splitska 1, 23 000 Zadar, Sveučilište u Zadru

     "Prijava na Natječaj za upis na izvanredni studij"

Potrebno je popuniti i predati sljedeću prijavnicu: Prijavnica

Ostala dokumentacija:

  1. Domovnicu                                                               
  2. Rodni list                                                           
  3. Svjedodžbu o završnom ispitu                            
  4. Svjedodžbu I. razreda srednje škole                  
  5. Svjedodžbu II. razreda srednje škole                   
  6. Svjedodžbu III. razreda srednje škole                
  7. Svjedodžbu IV. razreda srednje škole  
  8. Dokaz o uplati 200,00 kn (uplatnice možete dobiti u tajništvu Odjela)

Molimo vas da sve upite šaljete na: acicak@unizd.hr