Odjel za ekonomiju

Jesenski rok - konačna rang lista (razredbeni postupak)

Jesenski rok - konačna rang lista (razredbeni postupak)

Jesenski rok - konačna rang lista (razredbeni postupak)

Konačna rang lista za upis studenata u 1. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Menadžmenta putem razredbenog postupka.

Upisi: 11. - 17. rujna 2020.

Detaljne upute:
- Online upisi - upute za studente
- Obrazac za izradu e- indeksa / studentske iskaznice

Sve o upisima u prvu godinu pročitajte ovdje.