Odjel za ekonomiju

Interni natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Interni natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru raspisuje:

INTERNI NATJEČAJ

za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

 I.Rektorica Sveučilišta u Zadru dodjeljuje godišnju nagradu najboljim studentima/studenticama preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zadru, za akademsku godinu 2016/2017.

 II. Odjel za ekonomiju predložiti će jednog studenta/studenticu studija Menadžmenta koji će konkurirati za dobivanje Rektorove nagrade.

III. Natjecati se mogu studenti/studentice 3. godine preddiplomskog studija i studenti/studentice diplomskog studija Menadžmenta, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) nisu ponavljali godinu studija,

b) u propisanim rokovima položili su sve ispite s prethodne godine studija,

c) prema ostvarenim ocjenama nalaze se u 30 % najuspješnijih studenata/studentica na godini studija,

d) u ukupni broj ostvarenih ECTS bodova neće se uračunati ECTS bodovi i ocjena/ocjene ostvareni na radionicama različitog tipa ili predmetima koji nemaju ispite.

IV. Prijave na natječaj (u slobodnoj formi) zaprimaju se do 28. veljače. 2018. god., do 12.00 sati, u tajništvu Odjela za ekonomiju.

V. Prijavi se prilaže (u dva primjerka):

- životopis,

- ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju za studente prve godine diplomskog studija,

potvrda da se prema ostvarenim ocjenama student/studentica nalazi među 30% najuspješnijih studenata/studentica na svojoj godini studija, potvrda se izdaje u tajništvu Odjela

- ostala dokumentacija koja potvrđuje studentski angažman u relevantnim aktivnostima.

 VI. Natječaj će se objaviti na oglasnim pločama i na web stranici Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru.

 VII.Temeljem zaprimljenih prijava Stručno vijeće Odjela za ekonomiju će najkasnije do ponedjeljka, 05. ožujka. 2018. god. Rektorici Sveučilišta u Zadru predložiti jednog kandidata/kandidatkinju za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016/2017. godinu

VIII. Kriteriji za vrednovanje akademske uspješnosti studenata nalaze se ovdje.