Odjel za ekonomiju

Gostujuće predavanje_ Elżbieta Wrońska-Bukalska!

Doktorica znanosti Elżbieta Wrońska-Bukalska sa Sveučilišta u Lublinu, Poljska održat će u utorak 19. 5. 2015. od 9 do 11 sati u dvorani E4 gostujuće predavanje na temu: Efficient market hypothesis, capital asset pricing model and behavioral finance.