Odjel za ekonomiju

EU-CONEXUS programi izbornih kolegija (Minors)

Poštovani,

pozivamo sve zainteresirane studente da se prijave na EU-CONEXUS programe izbornih kolegija (Minorse).

Kako su već otvorene prijave Sveučilišta u Zadru za zimski semestar akademske godine 2023./2024. s njima paralelno otvaramo i mogućnost prijava za sve studente Sveučilišta u Zadru na spomenute Minorse.

Minorsi su izborni kolegiji koji se biraju na osnovu preferencija studenata, sukladnosti studijskog programa i tema unutar kolegija te preduvjeta za upis. Prijaviti se mogu svi zainteresirani studenti prijediplomskih studija, bez obzira na godinu studija i studijsko usmjerenje, uključujući i izvanredne studente.

Specifičnost Minorsa je u tome što se nastava odvija virtualno. Na taj način možete istovremeno biti student Sveučilišta u Zadru i jednog ili više partnerskih sveučilišta pri čemu ostvarujete virtualnu (i/ili hibridnu) mobilnost koja se evidentira u dopunskoj ispravi o studiju.

 Svaki položeni kolegij ulazi u dopunsku ispravu o studiju, a izborne predmete možete upisati kao dodatne ECTS-e (kao dodatak predmetima predviđenim vašim studijskim programom) ili kao dio studijskog programa (umjesto nekog od izbornih predmeta s vašeg matičnog odjela uz prethodni dogovor s odjelnim ECTS koordinatorom). Ako uspješno završite cijeli program (30 ECTS-a) dobit ćete potvrdnicu (tzv. Minors certificate).

Sve detalje o upisima možete pronaći ma linku: https://www.unizd.hr/obavijesti/eu-conexus

Za više informacija obratite se administrativnoj koordinatorici Ljerki Morović (lmorovic@unizd.hr) ili posjetite službeno web mjesto EU-CONEXUS-a, a prijavu je najlakše ostvariti klikom na poveznice, najkasnije do 15. rujna 2023.

Content