Odjel za ekonomiju

EU-CONEXUS programi izbornih kolegija-Minors

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

obavještavamo vas da je Sveučilište u Zadru otvorilo novi krug prijava na EU-CONEXUS programe izbornih kolegija (Minorse) za zimski semestar akademske godine 2021./2022. Prijave će biti otvorene do 17. svibnja 2021. godine.

Prvi krug prijava na Minorse za ljetni semestar ove akademske godine rezultirao je rekordnim brojkama od ukupno 220 upisanih studenata preddiplomskih studija sa svih sveučilišta alijanse. Gotovo polovica studenata odlučila se upravo za kolegije ponuđene sa Sveučilišta u Zadru, što smatramo velikim uspjehom, bez obzira na mali broj naših studenata koji su se odlučili za neki od ponuđenih izbornih kolegija s našega ili s drugih parterskih sveučilišta.