Odjel za ekonomiju

"Digitalni marketing - nova era tržišne komunikacije"

"Digitalni marketing - nova era tržišne komunikacije"

Iz tiska je izašla knjiga "Digitalni marketing - nova era tržišne komunikacije", čiji su autori Aleksandra Krajnović, Dominik Sikirić i Monika Hordov s Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru. Knjiga na sažet i jezgrovit način opisuje koncept digitalnog marketinga te njegove glavne alate i poslovne modele. U njoj se ujedno razmatra nova paradigma marketinga nastala zbog primjene novih tehnologija, ali i njene reperkusije koje još nisu dovoljno istražene. Knjiga je namijenjena studentima, stručnjacima iz prakse, posebice u marketingu i menadžmentu, ali i široj publici. Recenzenti ističu da je jedna od namjena knjige "u popularizaciji digitalnog marketinga kao novog pristupa tržišnoj komunikaciji u okviru suvremene marketinške filozofije poslovanja" (prof.dr.sc. T. Vranešević) te da "knjiga kroz svoj sadržaj ukazuje na promjene koje digitalna tehnologija vrši na svim aktivnostima marketinga ukazujući na nužnost prilagodbe dosadašnjih marketinških strategija zahtjevima novih dominantnih skupna (generacija) na tržištu." (prof. dr. sc. D. Dobrinić).

Nakladnik je Sveučilište u Zadru, a cijena knjige je 100 kn.