Odjel za ekonomiju

RANG LISTA_Diplomski studij _akad. god.2018./2019.

RANG LISTA_Diplomski studij _akad. god.2018./2019.

Poštovani,

OVDJE se nalazi lista kandidata koji su ostvarili pravo upisa.

OVDJE možete pronaći informacije o slobodnim mjestima za upis na izvanredni diplomski studij Menadžmenta u akad. god. 2018./2019.

Studenti koji su završili isti ili srodni stručni studij te drugi sveučilišni studij  mogu predati zamolbe za upis diplomskog studija Menadžmenta. Odluku o prihvaćanju /neprihvaćanju donijet će Stručno vijeće Odjela.  Zamolbe se predaju u tajništvu Odjela za ekonomiju (Splitska 1, 23 000 Zadar).