Odjel za ekonomiju
Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija Menadžmenta akad. god. 2017./2018.(DRŽAVNA MATURA)

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija Menadžmenta akad. god. 2017./2018.(DRŽAVNA MATURA)

Upisi preko državne mature (redoviti i izvanredni studij): 18.srpnja - 20. srpnja 2017. od 09:00 do 12:00 i od 13:00 do 15:00 sati u tajništvu Odjela za ekonomiju (Splitska 1, 23 000 Zadar).

Upisi preko razredbenog postupka: prijave  26. lipnja – 30. lipnja 2017.; od objave konačne rang liste do 14. srpnja...

Pročitaj više
Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija Menadžmenta akad. god. 2017./2018.(DRŽAVNA MATURA)