Odjel za ekonomiju

Diplomski studij

Dana 5. srpnja 2022. g. u 11:00 sati studentica Martina Bogović branit će diplomski rad pod naslovom "Sustav kompenzacija i njihov utjecaj na motiviranost zaposlenika u javnom i privatnom sektoru" ;Povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. A. Krajnović (predsjednica  povjerenstva), 2. izv. prof. dr. sc. I. Zdrilić (mentor), 3. izv. prof. dr. sc. M. Rajko (član)

Dana 5. srpnja 2022. g. u 11:00 sati studentica Lidija Rapan branit će diplomski rad pod naslovom "Utjecaj edukacije na razvoj vještina i performanse zaposlenika u hrvatskom bankarskom sektoru"; Povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. A. Krajnović (predsjednica  povjerenstva), 2. izv. prof. dr. sc. I. Zdrilić (mentor), 3. izv. prof. dr. sc. M. Rajko (član)

Dana 5. srpnja 2022. g. u 11:00 sati studentica Sandra Lukin Matešić branit će diplomski rad pod naslovom "Utjecaj organizacijske kulture na učinkovitost treninga i performanse zaposlenika malih i srednjih poduzeća"; Povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. A. Krajnović (predsjednica  povjerenstva), 2. izv. prof. dr. sc. I. Zdrilić (mentor), 3. izv. prof. dr. sc. M. Rajko (član)

Dana 5. srpnja 2022. g. u 11:00 sati studentica Anđela Trošelj branit će diplomski rad pod naslovom "Utjecaj pandemije COVID-19 na tržište osiguranja"; Povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. A. Krajnović (predsjednica  povjerenstva), 2. izv. prof. dr. sc. I. Zdrilić (mentor), 3. izv. prof. dr. sc. M. Rajko (član)

Dana 29. lipnja 2022. g. u 11:00 sati studentica Martina Jajčević branit će diplomski rad pod naslovom “Prijedlog modela za mjerenje utjecaja odnosa s javnošću na uspješnost poslovanja“ ,Povjerenstvo:1. doc. dr. sc. J. Bosna (predsjednik povjerenstva),2. doc. dr. sc. S. Brlečić Valčić (mentorica),3. izv. prof. dr. sc. A. Peša (članica)

Dana 29. lipnja 2022. g. u 9:00 sati studentica Gloria Grbić branit će diplomski rad pod naslovom “Analiza međuovisnosti pokazatelja likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti u sektoru turizma”.Povjerenstvo:1. doc. dr. sc. J. Bosna (predsjednik povjerenstva),2. doc. dr. sc. S. Brlečić Valčić (mentorica),3. izv. prof. dr. sc. A. Peša (članica)

Dana 29. lipnja 2022. g. u 11:00 sati studentica Lucija Dević branit će diplomski rad pod naslovom “Analiza utjecaja ulaganja u djelatnike na poslovnu izvrsnost“.Povjerenstvo:1. doc. dr. sc. J. Bosna (predsjednik povjerenstva),2. doc. dr. sc. S. Brlečić Valčić (mentorica),3. izv. prof. dr. sc. A. Peša (članica)

Dana 29. lipnja 2022. g. u 9:00 sati studentica Ita Nečast-Hraste branit će diplomski rad pod naslovom “ Teorija igara i primjena modela na tržištu oligopola”.Povjerenstvo:1. izv. prof. dr. sc. B. Bolfek (predsjednik povjerenstva), 2. izv. prof. dr. sc. A. Peša (mentor),3. izv. prof. dr. sc. M. Rajko(član)

Dana 29. lipnja 2022. g. u 9:00 sati student Denis Klauda branit će diplomski rad pod naslovom “Potrošač u kontekstu bihevioralne ekonomije”.Povjerenstvo:1. izv. prof. dr. sc. B. Bolfek (predsjednik povjerenstva),2. izv. prof. dr. sc. A. Peša (mentor),3. izv. prof. dr. sc. M. Rajko(član)

Dana 29. lipnja 2022. g. u 9:00 sati studentica Silvija Smolić branit će diplomski rad pod naslovom “ Strateška analiza poslovne okoline poduzeća Kraš d.d.”.Povjerenstvo:1. izv. prof. dr. sc. A. Peša (predsjednica povjerenstva),2. izv. prof. dr. sc. B. Bolfek (mentor),3. izv. prof. dr. sc. M. Rajko(član)

Dana 25. svibnja 2022.godine u 09:30h studentica Rea Šimunović brani svoj diplomski rad pod naslovom "Nagrađivanje zaposlenika u funkciji povećanja motiviranosti i učinkovitosti poslovanja " pred stručnim povjerenstvom:,prof. dr. sc Aleksandra Krajnović,predsjednik povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Ivica Zdrilić,mentor i izv. prof. dr. sc Mladen Rajko, član

Dana 18. svibnja 2022.godine u 9h student Ante-Toni Ramov brani svoj diplomski rad pod naslovom "  Smjena generacija na primjeru poslovanja obiteljskog poduzeća" pred stručnim povjerenstvom:, izv. prof. dr. sc. Berislav Bolfek, predsjednik povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Anita Peša, mentorica i izv. prof. dr. sc Mladen Rajko, član

Dana 2. ožujka 2022.godine u 15:30h studentica Antonija Ražov brani svoj diplomski rad pod naslovom "Komprementarnost Googlovih alata za digitalno oglašavanje" pred stručnim povjerenstvom: izv. prof. dr. sc. Ivica Zdrilić , predsjednik povjerenstva, ,prof. dr. sc Aleksandra Krajnović, mentorica i doc. dr. sc Jurica Bosna, član, komentor: doc. dr. sc. Ante Panjkota.

Dana 2. ožujka 2022.godine u 15h studentica Antonia Drmić brani svoj diplomski rad pod naslovom " Povijest, tradicija i aktualno stanje proizvodnje jakih alkoholnih pića u Zadarskoj županiji" pred stručnim povjerenstvom:,izv. prof. dr. sc. Ivica Zdrilić , predsjednik povjerenstva, ,prof. dr. sc Aleksandra Krajnović, mentorica i doc. dr. sc Jurica Bosna, član

Dana 23. veljače 2022.godine u 9h studentica Marija Pedić brani svoj diplomski rad pod naslovom " E-trgovina kao suvremeni trend u poduzetništvu" pred stručnim povjerenstvom:,izv. prof. dr. sc. Anita Peša , predsjednica povjerenstva, ,izv. prof. dr. sc Mladen Rajko, mentor i izv. prof. dr. sc. Berislav Bolfek, član

Dana 23. veljače 2022.godine u 9h student Mario Vidaić brani svoj diplomski rad pod naslovom " Uzroci i posljedice "Velike depresije" 1929.godine" pred stručnim povjerenstvom:, izv. prof. dr. sc. Berislav Bolfek, predsjednik povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Anita Peša, mentorica i izv. prof. dr. sc Mladen Rajko, član

Dana 9. veljače 2022.godine u 9h studentica Martina Šikić brani svoj diplomski rad pod naslovom " Procjena rizika i upravljanje u lancu opskrbe" pred stručnim povjerenstvom: izv. prof. dr. sc. Anita Peša, predsjednica povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Berislav Bolfek, mentor i doc. dr. sc Jurica Bosna, član

Dana 9. veljače 2022.godine u 9:30h student Roko Anić brani svoj diplomski rad pod naslovom " Analiza konkurentnosti poljoprivrednog sektora RH" pred stručnim povjerenstvom: izv. prof. dr. sc. Anita Peša, predsjednica povjerenstva, doc. dr. sc Jurica Bosna, mentor i izv. prof. dr. sc. Berislav Bolfek, član